Skip to main content
Dam dakadviseur
damdakadvies

Dam Dak Advies

Een onafhankelijk advies- & calculatiebureau voor platte daken. Ons doel is objectief te werken in het belang van de opdrachtgever.druppen
De vakgebieden van Dam Dak Advies zijn:

De ervaring leert dat de meeste problemen meestal niet te wijten zijn aan materiaalfouten maar voortvloeien uit een slecht ontwerp, materiaalkeuze, slechte uitvoering of een ondeskundig advies.

Maak van uw dak geen sluitpost!!!!
Neem vrijblijvend contact met Dam Dak Advies op, voor een oriënterend gesprek. 

"lekkage in een gebouw is één van de ergste ongemakken en veroorzaakt vaak veel gevolgschade!"