Skip to main content
Dam dakadviseur
damdakadvies

Bouwfysische berekeningen

bouwfysische_berekeningenDam Dak Advies heeft de kennis en software in huis om een bouwfysische berekening op te stellen van een dak in combinatie met een bepaald binnenklimaat.Voor een dakopbouw kan men bijvoorbeeld op deze manier het volgende nagaan:
  • is er een dampremmende laag noodzakelijk?
  • zo ja, welk type dampremmer is er nodig.
  • is er sprake van inwendige condensatie?

Een bouwfysische berekening is beslist noodzakelijk bij thermische dakrenovaties waarbij de bestaande dakdichting als dampremmer zal fungeren waaronder reeds isolatie aanwezig is. De volgende gegevens zijn noodzakelijk om een bouwfysische berekening aan te vragen:
  • gedetailleerde opbouw van de betreffende constructie-functie van het gebouw (woning, sporthal,zwembad,etc.)
  • het binnenklimaat (temperatuur en relatieve vochtigheid)
Klik hier voor een voorbeeld (PDF formaat)