Skip to main content
Dam dakadviseur
damdakadvies

Inspectie en onderhoudadviezen

inspectieAls gebouw eigenaar/beheerder wordt u regelmatig geconfronteerd met terugkerende kosten voor dakonderhoud en renovatie van platte daken. In de praktijk komen onvoorziene uitgaven voor door onverwachte gebreken of een voortijdig einde van de technische levensduur van een dak.

Huidige begrotingen zijn veelal gebaseerd op kengetallen maar missen in praktijk aansluiting bij werkelijke situatie. Onderhoud en renovatie dienen niet alleen te zijn afgestemd op de technische behoefte van een dak. Ook de resterende exploitatie termijn van een gebouw draagt bij tot afwegingen in investeringen.

Inspectie en onderhoud adviezen vragen om duidelijk inzicht in de kwaliteit van de dakbedekking. Technische problemen dienen op een vakkundige wijze te worden geïnventariseerd.

Dam Dak Advies heeft in het traject van onderzoek, beoordeling en advisering een benadering met praktische oplossingen. De uitgevoerde inspecties zijn gericht op technisch noodzakelijke maatregelen. Gezamenlijk met bijvoorbeeld een factor als de exploitatietermijn van een gebouw kan een onderhoud- en renovatieplan worden opgesteld. Dit draagt bij tot minder investeringen op de onderhoudskosten van uw gebouw.