Skip to main content
Dam dakadviseur
damdakadvies

Renovatie adviezen

dakrenovatieDe essentie van een deugdelijk advies, ligt in het ontleden van een dak!

Het renoveren van daken is niet alleen het aanbrengen van een nieuwe laag dakbedekking. Er zal eerst een goed oordeel moeten komen over het bestaande dak.

Bij het bekijken van het dak maakt Dam Dak Advies meerder insnijdingen om te bekijken wat de precieze opbouw van het dak is en in welke mate de ondergrond of de isolatie is aangetast en op welke wijze het dak is bevestigd. Aan de hand daarvan kan pas worden begonnen aan de juiste advisering.

Dam Dak Advies let er vooral op hoeveel uitlopen, lichtkoepels, randafwerking, dakdoorvoeren, etc. zijn er aanwezig. Wat wordt de nieuwe dakopbouw, b.v. wel of niet na isoleren, alles in overleg met de opdrachtgever.

De bevindingen en conclusies en aanbevelingen (welke voldoen aan het bouwbesluit) worden in een rapport vastgelegd, inclusief een fotoreportage, een bouwfysische berekening en een windbelasting berekening welke voldoet aan: NEN 6702, 6707 en NPR 6708.